UPPDATERINGAR.
Malmö centralstation som diorama.
Blånering/målad, förslag.

Då har Butik med Bilder avslutats.
MJ Signal-Tema vill tacka alla som har varit trogna köpare under alla år.