Vädrad blånering.

Att få en blånering som då i detta fall på modell får då vädras.Vilken kulör som passar bra är Tamiya weatherine master burnt blue som varvas med oil stain.Det lok ni ser på bild är Märklins Sa lok.

Artikel finns i Modell järnvägs magasinet nr 54-2023 av Anders Linde.

Vädring och blånering

Som föregående modell så har även dessa två lok blivit vädrade och blånerade. Ett Märklin lok Ga samt ett Sb lok.

SJ littera R 974

En utgåva från Lokmodeller. R-lok utifrån etsplåten och de tillhörande plastdelarna från Lokmodeller (www.lokmodeller.se)  Det behövs ett donatordriv, ett BR57 från Roco BR57 nr 43230, 43231. Tillhörande A-tenderplåt finns att köpa på www.lokmodeller.se.
 
SJ littera E10

SJ littera Ua

SJ littera B

SJ littera S1

SJ littera Sb

SJ littera Sb

Sb loket färdigställs.

Spårrensare

Visar de bilder jag har tagit på denna vagn i Ängelholm, respektive Kristinehamn.

Intreiör

Modell i H0

Teak målade/Laverade vagnar