LASTER av olika slag.

Dessa virkespaket är inte i skala1/87, utan anpassat att kunna lasta 2st paket på en stolpvagn, ser snyggt ut och ger ett bra intryck på vagnen.

Laster i korrekt skala 1/87

Vädring av tillbehör